Reskisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETO­SUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETO­SUOJASELOSTE

Laadittu 28.3.2019
Päivitetty 17.2.2021

1. Rekisterinpitäjä

Fit Kurikka Oy (3248647-1)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jori Saarinen
0451182772
kurikka@ole.fit

3. Rekisterin nimi

Fit Kurikka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri, tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fit Kurikan asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, henkilötunnus, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Fit Kurikan asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Fit Kurikan käyttöön.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä. (poikkeuksena ryhmäliikuntaohjaajat ja personal trainerit)

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fit Kurikkaan (kurikka@ole.fit)

9. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei voi käyttää kuin Fit Kurikan henkilökunta. Fit Kurikan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.